EstMil.Tech

Lara Podkuiko

May 14, 2024

24.-25. jaanuar toimus Eesti suurim sõjatehnoloogiate konverents. Meie meeskonnal oli suurepärane võimalus tutvustada oma teadus- ja arendustegevust kaugseire tehisintellektisüsteemide vallas Eesti suurimal sõjatehnoloogiate konverentsil, mille korraldasid Sisekaitseakadeemia, Kaitseministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool.

Radar picture of landscape with object detection

Sõjatehnoloogia väljakutsetele ja uudsete interdistsiplinaarsete lahenduste kiirele integreerimisele väikeriikide kontekstis keskendunud konverents tõi kokku üle 320 inimese 19 erinevast riigist, sealhulgas erinevate kaitsejõudude, kaitseministeeriumide ja kaitsetööstuse esindajad, aga ka julgeolekueksperdid NATOst, EL organisatsioonidest ja sõjatehnoloogiate arendamisega seotud teadusasutustest.

Konverentsi mitmekesiste teemade põhipunktideks olid sõjalise tehisintellekti arendamine ja kasutamine sõjatehnoloogiates, ühendoperatsioonide ja elektroonilise sõjapidamise väljakutsed ning teadus- ja arendustegevuse rahastamine.

Konverentsil osalemine on veelgi tugevdanud meie pühendumust kaugseiresüsteemide edendamisele, et hoida meie keskkonda ja ühiskonda turvalisena.

Viited

https://www.estmil.tech/

Autorist

Lara Podkuiko

Ecologist at heart, I'm interested in processes in nature and uncovering its secrets through patterns hidden in data.

LINKEDIN